Natureza Morta, s.d.

Newton Mesquita

Litogravura